Výuka angličtiny pro děti a seniory
v Českých Budějovicích

Speacializace:

ANGLIČTINA PRO DĚTI ČESKÉ BUDĚJOVICE

Navštivte nás v Českých Budějovicích
 • Příjemné prostředí a neformální atmosféra
 • Kvalitní a připravení lektoři
 • Individuální přístup
 • Aktivní zapojení všech studentů do výuky
 • Hlavní slovo má student – lektor je mu oporou
 • Využívání komunikativní metody a metody TPR
 • Přirozená komunikace, názornost, gesta a mimika, pohyb a hudba ve výuce, příběhy a hry
 • Praktický a přirozený jazyk
 • Komplexnost výuky
 • Motivace k učení, budování kladného vztahu k anglickému jazyku a jeho kultuře
 • Radost z učení a pokroků

Moderní anglický klub Kwak v Českých Budějovicích je určen převážně dětem a mládeži (od 2 let do maturity), ale kurzy zde naleznou též starší věkové kategorie – senioři.
Nabízíme pestrý výběr kurzů orientovaných na všeobecný jazykový rozvoj, ale též hravou angličtinu pro nejmenší, tématicky zaměřené konverzační hodiny, lekce pro malé i větší čtenáře, přípravu na maturitu či sobotní kurzy.
Kurzy v jednotlivých liniích (aj pro nejmenší, konverzace, čtení, doučování) na sebe navazují, je tedy zajištěn jazykový vývoj od samého začátku až po úroveň maturity.
Najdete u nás příjemné rodinné prostředí, přátelskou neformální atmosféru a nízký počet studentů ve skupině umožňující individuální přístup.
Při tvoření obsahu kurzů se řídíme zásadou ‚jsem dobrý v tom, co mě baví!‘ Aby učení bylo pro studenty efektivní, musí je v prvé řadě zaujmout. Proto je naše výuka odlišná od většiny školních hodin. Klademe důraz na přirozené užití angličtiny a její praktičnost, pestrost výuky a zařazování aktivit blízkých dané věkové kategorii. Studenti nesedí pasivně v lavicích a neodříkávají učebnicový jazyk, u nás si angličtinu ‚prožijí‘. Během her, pohybu, role-play či tvořivých aktivit mají možnost si vyzkoušet a osvojit opravdový ‚živý‘ jazyk.

Kurz platíte až po vyzkoušení první hodiny

Po závazném přihlášení do kurzu každý student dostane dárek na uvítanou a svůj ‚anglický pas‘, ve kterém si odškrtává absolvované lekce a kde lektor hodnotí studentovu aktivitu během výuky (na základě čehož jsou studenti odměňováni drobnými dárky).

Ve školním roce 2016/2017 bude každé dva měsíce vycházet Kwakův časopis, na kterém se budou podílet všichni naši studenti. Bude plný dětských prací, fotek, interních informací a úkolů pro studenty. K zakoupení v našem klubu.

Poznejte Lektory

Kurzy jsou vedeny přátelskými, zodpovědnými a kreativními lektory, kteří mají s výukou angličtiny bohaté zkušenosti. Rádi Vám pomohou nejen s Vaším jazykovým rozvojem, ale též Vám ukážou cestu, jak se s angličtinou co nejvíce skamarádit a užívat si ji.

Ředitelka / Lektor
  Native speaker

   Výuka angličtiny PRO NEJMENŠÍ

   České Budějovice

   Anglický klubík
   Celodenní anglický program
   Hravá angličtina
   Učíme se řízenou hrou
   Vnoučata s prarodiči
   Hrajte si a učte se spolu

   výuka angličtiny pro ZŠ/SŠ

   České Budějovice

   Doučování
   Naučíme, doučíme, procvičíme…
   Konverzace
   Rozvoj komunikačních dovedností
   čtenářský klub
   Čtení je super na rozvoj jazykových dovedností,

   Výuka angličtiny pro Seniory

   České Budějovice

   Začátečníci
   Nikdy není pozdě začít
   Mírně pokročilí
   Praktický jazyk
   Prarodiče s vnoučaty
   Hrajte si a učte se spolu
   KURZY

   NÁS angličtina baví – chceme, aby bavila i VÁS!

   • PRO NEJMENŠÍ
    2-7 let
   • ZŠ/SŠ
    6 let-maturita
   • MATURANTI
    Intenzivní příprava
   • SENIOŘI
    aj v každém věku
   • SOBOTNÍ AJ
    pro všechny
   • LÉTO 2017
    kurzy/tábor
   • INDIVIDUÁL
    nebo pro dvojice
   • NETOLICE

    Děti vnímají cizí jazyk odlišným způsobem než dospělí. Nevadí jim, že někdo mluví jinak. Pokud mají možnost se s angličtinou setkat již v ranném věku a jsou vedeny správným způsobem, berou její učení jako zábavu, hru. Snadno se učí nápodobou a odposlechem, dokáží rychle pochytit rytmus a melodii. Vnímají jazyk jako celek, neřeší zbytečnosti a nezatěžují se gramatikou. Anglický jazyk si jednoduše osvojují stejným způsobem jako svůj jazyk mateřský.

    U předškolních dětí není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat', samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů', ze kterých musí mít dobré známky).

    Kurzy pro nejmenší jsou vedeny formou řízené hry. Volené aktivity jsou pestré, pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. Toto je základ pro budoucí studium, kdy děti již mají k jazyku kladný vztah, nepociťují  zábrany, nebojí se ho používat a komunikovat v něm. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

   Hravá angličtina 1
   Pro nejmenší
   2-3 roky
   17.2. - 16.6.
   PÁ 10:30-11:30
   16x60min
   1952,-

   Tento kurz je určen těm nejmenším (2-3roky). Děti se seznamují s angličtinou pomocí veselých a hravých aktivit, se kterými se běžně setkávají a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, textů písniček apod.

   • děti s doprovodem rodiče (prarodiče apod.), který za dítě zodpovídá po celou dobu kurzu
   • max 6 dětí ve skupině

   Hravá angličtina 2
   Pro nejmenší
   4-7 let
   15.2.-14.6.
   ST 16:00-17:00
   17x60min
   2074,-

   Tento kurz je určen předškolákům (4-7 let), kteří s angličtinou začínají. Děti se seznamují s angličtinou pomocí veselých a hravých aktivit, se kterými se běžně setkávají a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování').Jazyk si užívají všemi smysly a nastartují si tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, textů písniček apod.

   • max 8 dětí ve skupině

   Veselá angličtina
   Pro nejmenší
   1.- 2. tř. ZŠ
   16.2.-22.6.
   ČT 17:00-18:00
   17x60min
   2074,-

   Tento kurz je určen malým školákům (1.-2. tř. ZŠ), kteří s angličtinou začínají. (Kurz pro takto malé mini-pokročilé naleznete v sekci ZŠ/SŠ konverzace.) Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a otázkám (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

   • max 8 dětí ve skupině

   Vnoučata s prarodiči
   Pro nejmenší
   Senioři, děti
   zahájení a termín - dle dohody a naplnění kurzu
   15x60min
   3000,-

   Babičko, dědo, chcete obohatit svůj společně strávený čas s vnoučaty o něco nového? Domluvte se a přijďte se k nám pobavit! Angličtina se hodí vždycky a každému... tak přijďte vyzkoušet komu půjde lépe. Čekají Vás komunikativní a hravé lekce, které Vás zvednou ze židle a naučí spousty praktické angličtiny.

   • určeno pro 1 prarodiče + 1 vnouče (6-9 let) - začátečníci
   • max 4 dvojice v kurzu

    Kurzy pro žáky ZŠ a SŠ jsou rozděleny do třech hlavních kategorií.

    Doučování - pro ty, kterým angličtina ve škole nestačí, nezvládají vše tak jak by měli či chtěli a potřebují se jí tedy věnovat důkladněji. Max 4 ve skupině.

    Konverzace - pro ty, kteří si chtějí 'pospeakovat', vylepšit porozumění, vyjadřovací schopnosti a rozšířit slovní zásobu. Pomůžeme Ti zbavit se ostychu z mluvení, strachu z dělání chyb, rozmluvit se a umět zareagovat v běžných situacích. Hlavní slovo máš Ty! Max 6 ve skupině.

    Čtenářský klub - pro ty, kteří rádi čtou i ty, kteří si ke knize teprve hledají cestu a chtějí to zkusit i v Aj. Max 6 ve skupině.

    Angličtina v písničkách - pro ty, kteří mají rádi hudbu. Učení angličtiny na základě rozboru textů písní. Max 8 ve skupině.

    Velikou výhodou našich kurzů je to, že jsou studenti do skupin děleni nejen podle jazykové úrovně, ale též věku. Kurzy tedy mohou být plně přizpůsobovány konkrétním zájmům a potřebám dané věkové skupiny, obsah je pro studenty blízký, zábavný a výuka efektivní.

    Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

   Doučování angličtiny ZŠ/SŠ
   ZŠ/SŠ
   1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ, SŠ
   zahájení a termín
   - dle dohody a naplnění kurzu
   15x60min
   2025,-

   Naučíme... doučíme... procvičíme... vyzkoušíme... Nestačí Ti školní angličtina? Potřebuješ si upevnit znalosti, dohnat zameškanou školní látku, vše si procvičit, naučit se spousty nových slovíček, zlepšit anglické konverzování a ještě se k tomu pobavit? Tento kurz je určen právě Tobě. Pomůžeme Ti s tím. Dělení do skupin dle tříd.  

   Konverzace – Akční angličtina
   ZŠ/SŠ
   4.-5. tř. ZŠ
   16.2.-22.6.
   ČT 15:45-16:45
   17x60min
   2295,-

   Hrajeme si... bavíme se... učíme se. Kurz plný řízených her, role-play, soutěží a přirozené komunikace. Děti získají širokou praktickou slovní zásobu a rozvíjejí si porozumění a komunikační dovednosti prostřednictvím tvoření dialogů a scének. Kurz je veden českou lektorkou + 4 lekce s rodilým mluvčím (cca1x/měsíc).

   Konverzace s rodilým mluvčím – Můj svět
   ZŠ/SŠ
   6.-8. tř. ZŠ
   17.2.-16.6.
   PÁ 14:45-15:45
   16x60min
   2320,-

   Kurz je rozdělen do tématických celků, což umožňuje studentům získat širší slovní zásobu a jazykové obraty k jednotlivým tématům. Dokáží se tak na dané téma snadněji a detailněji vyjádřit. Témata jsou volena tak, aby byla pro tuto věkovou kategorii blízká a užitečná. Opět tedy vycházíme z toho, co je pro děti v tomto věku nejběžnější (moje rodina a přátelé, život teenagerů v našem městě, volný čas, příroda a ekologie, angličtina v médiích, apod.). Jazyk je osvojovám prostřednictvím komunikace s rodilým mluvčím, diskuze, her, soutěžení, apod. na daná témata.

   Konverzace s rodilým mluvčím – Role-playing game
   ZŠ/SŠ
   9.tř. ZŠ-I.roč.SŠ
   17.2.-16.6.
   PÁ 16:00-17:00
   16x60min
   2320,-

   Kurz plný tvořivého komunikačního jazyka. Obsah kurzu je založený na společném vymýšlení a rozvíjení příběhů. Lektor, rodilý mluvčí, popíše prostředí, nastíní hlavní myšlenku a drží hlavní dějovou linii, ostatní je na studentech. Ti si samy vytvoří svou postavu, za kterou v příbězích hrají (spoluvytváří děj, komunikují se spoluhráči, řeší zápletky). Tento druh komunikace napomáhá k rozvoji myšlení v angličtině, zatažení do děje přináší spontánnost používaného jazyka. Studenti si nedělají starosti s tím, zda 'to řeknou správně', nesoustředí se tolik na používaný jazyk (a jeho gramatiku), soustředí se na děj a dochází tak k přirozenému užití jazyka. Vhodné pro nastartování jazyka středoškolské úrovně.

   Konverzace s rodilým mluvčím – Svět kolem nás
   ZŠ/SŠ
   II.-III. SŠ
   17.2.-16.6.
   PÁ 17:15-18:15
   16x60min
   2320,-

   Začínáme se připravovat na maturitu. Kurz je rozdělen do tématických celků, což umožňuje studentům získat širší slovní zásobu a jazykové obraty k jednotlivým tématům. Dokáží se tak na dané téma snadněji a detailněji vyjádřit. Jazyk si studenti osvojují prostřednictvím komunikace s rodilým mluvčím, diskuze, her, soutěžení, apod. na daná témata. Ty jsou volena tak, aby položila základy budoucí přípravě na maturitní zkoušku (reálie, kultura anglicky mluvících zemí, tradice a svátky, historie, zdravý životní styl, apod.).

   Angličtina v písničkách
   ZŠ/SŠ
   5.tř.ZŠ-2.r.SŠ
   zahájení - dle dohody a naplnění kurzu
   ST 17:15-18:15
   15x60min
   2025,-

   Rád/a posloucháš písničky? Tak proč si tím neusnadnit učení angličtiny? Pomůžeme Ti s celkovým rozvojem Tvých jazykových schopností... poslech, rozbor gramatických struktur, pochopení kontextu, nová slovní zásoba, konverzace, upravování a psaní textů... to vše na základě písniček, které se Ti líbí.

   • Učte se tak, jak Vás to baví!
   • Možno přidat se i v průběhu roku.

   Čtenářský klub
   ZŠ/SŠ
   ZŠ/SŠ
   zahájení a termín
   - dle dohody a naplnění kurzu
   15x60min
   2025,-

   Máš rád/a čtení? Tak proč to nezkusit anglicky? Čtení poutavého příběhu v angličtině Ti velmi pomůže s rozvojem jazykových dovedností. Je to úžasný způsob, jak si rozšířit slovní zásobu, okoukat jazykové struktury, vnímat užití zapeklitých anglických časů, naučit se vyvozovat z kontextu, přestat být 'otrokem překladů' a podpořit tak své anglické myšlení. ... a navíc ten příjemný pocit úspěchu po přečtení knihy v originále... Tento kurz ale není omezen na pouhé sezení nad knížkou, je plný her, scének, tvoření a mnoha dalších doprovodných aktivit, které čtenářům přiblíží novou slovní zásobu, usnadní pochopení textu a udělají čtení zábavnějším.

   • Dělení do skupin dle úrovní.
   • Možno přidat se i v průběhu roku.

    Nebojte se maturity. Jsme tu pro to, abychom Vám s ní pomohli! Výuka probíhá dle oficiálních materiálů vytvořených k tomuto účelu. Kurzy jsou určeny max pro 4 studenty a probíhají od února do konce dubna 2017. Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

   Maturitní přípravka
   Maturanti
   IV. roč. SŠ.
   15.2.-26.4.
   ST 18:30-20:00
   10x90min
   2300,-

   Kurz věnující se všestranné přípravě na maturitní zkoušku, který pomůže studentům upevnit potřebné znalosti a osvojit si taktiku pro snadnější zvládnutí jednotlivých částí. Obsah kurzu je uzpůsoben úrovni i požadavkům závěrečné zkoušky a vychází z materiálů pro tento účel určených. Jednotlivým částem zkoušky je věnován dostatečný časový prostor (dle potřeb studentů), umožňující každému vše si důkladně vyzkoušet, dopilovat a k maturitě pak jít s pocitem klidu a připravenosti.

   Maturitní intenzivka
   Maturanti
   IV.roč.SŠ
   6.3.-10.3.
   PO až PÁ 8:30-12:00
   20x45min
   2300,-

   Nenechávej nic na poslední chvíli a začni včas s intenzivní všestrannou přípravou. Tento nabitý týden Tě určitě posune o významný kus blíže ke zdárnému cíli. Obsah kurzu je uzpůsoben úrovni i požadavkům závěrečné zkoušky a vychází z materiálů pro tento účel určených. Kurz probíhá v době jarních prázdnin v dopoledních hodinách. Vše si nanečisto vyzkoušíš, projdeš si potřebnou gramatiku, testy i témata. Upevníš si své znalosti i dovednosti, zjistíš, na co si dávat pozor u jednotlivých částí a zrychlíš se v jejich plnění. Potrénuješ mluvení, okoukneš taktiku a získáš potřebné sebevědomí.

   Maturitní víkendovka
   Maturanti
   IV.roč. ZŠ
   termín
   - dle dohody a naplnění kurzu

   Připravuje se

     Vždy je ten správný čas na angličtinu!

     Zajděte k nám na kávu, zvolte si své vlastní tempo a prožijte příjemný čas s angličtinou a novými přáteli.

     Kurzy jsou vedeny komunikativní metodou, zaměřeny na praktický jazyk.

     V kurzu pro začátečníky/pokročilé jsou využívány učebnice a mnoho dalšího podpůrného materiálu poskytovaného lektorem (učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu).

     Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

   Aj pro začátečníky
   Senioři
   Senioři
   zahájení a termín - dle dohody a naplnění kurzu
   v dopoledních hodinách
   15x60min
   2025,-

   S angličtinou se dá začít v každém věku. Soustředíme se na praktičnost jazyka a konverzovat budete již od první hodiny. Přizpůsobíme se Vašim potřebám i tempu.

   • Max 6 osob ve skupině.

   Aj pro mírně pokročilé
   Senioři
   Senioři
   zahájení a termín - dle dohody a naplnění kurzu
   v dopoledních hodinách
   16x60min
   2160,-

   Máte základní znalosti angličtiny a rádi byste v ní pokračovali? Přijďte to vyzkoušet k nám. Naše kurzy jsou přátelské, komunikativní, pestré a zábavné. Soustředíme se na praktičnost jazyka. Přizpůsobíme se Vašim potřebám i tempu.

   • Max 6 osob ve skupině.

   Aj pro prarodiče a vnoučata
   Senioři
   Senioři
   zahájení a termín
   - dle dohody a naplnění kurzu
   15x60min
   3000,-

   Babičko, dědo, domluvte se s vnoučaty a přijďte se k nám pobavit! Chcete obohatit svůj společně strávený čas o něco nového? Angličtina se hodí vždycky a každému... Přijďte vyzkoušet komu půjde lépe. Čekají Vás komunikativní, hravé lekce, které Vás zvednou ze židle a naučí spousty praktické angličtiny.

   • Určeno pro 1 prarodiče + 1 vnouče (6-9 let) - začátečníci.
   • Max 4 dvojice v kurzu.

    Věnuj jedno sobotní dopoledne/odpoledne za měsíc k obohacení svých anglických zkušeností.

    Nabízíme sobotní doplňkové kurzy určené pro malé i větší studenty, kteří u nás již navštěvují jiný kurz, ale i pro všechny ostatní, kteří u nás ještě nebyli.

    Kurzy jsou zaměřeny na praktický jazyk, jeho obohacování o tématicky zaměřenou slovní zásobu, procvičování nebo konverzování s rodilým mluvčím.

    Probíhají v dopoledních nebo odpoledních hodinách. Jedná se vždy o blok 3x60 min jednou za měsíc. 

    Svačinu s sebou. Pitný režim zajištěn.

    Max 8 studentů v kurzu.

    Omlouváme se, ale z organizačních důvodů je nabídka sobotních kurzů na 2. pololetí omezena.

   USA s rodilým mluvčím
   Sobotní AJ
   9.tř.ZŠ - III.r.SŠ
   termín dle dohody a naplnění kurzu
   SO 13:00-16:00
   4x 180min
   1620,-

   Reálie, kultura, tradice, historie, zajímavosti... Poznejte blíže tuto zemi prostřednictvím lektora, který odtud pochází. Na základě konverzace se dozvíte spoustu zajímavého, obohatíte si tak své znalosti a zároveň též komunikační schopnosti. V neposlední řadě si tak usnadníte budoucí přípravu k maturitě.  

   Maturitní víkendovka
   Sobotní AJ
   IV.roč. ZŠ
   termín
   - dle dohody a naplnění kurzu

   Připravuje se.

    Žijeme anglicky i o prázdninách.

   Angličtina pro věčné začátečníky (ČB)
   LÉTO 2017
   (falešní) začátečníci
   10.7.-14.7./21.8.-25.8.
   16:00-19:30
   20 x 45min
   2400,-

   ... aneb toto léto spolu angličtinu konečně přemůžem!

   Máte pocit, že se s Vaší angličtinou nemůžete hnout z místa? Už několikrát jste se ji snažili učit, ale vždycky jste skončili dříve než jste vlastně pořádně začali? Teď to spolu určitě zvládnem překonat! Zjistíte, jak jednoduchá angličtina ve skutečnosti může být a konečně se velkými kroky posunete vpřed. Určeno hlavně pro dospěláky. Pro falešné i úplné začátečníky. 20 výukových lekcí Po-Pá Výběr ze 2 termínů. Max 6 ve skupině Praktická angličtina (slovní zásoba, gramatika, mluvení i poslech, porozumění textu; autentické materiály) Vhodné jako startovací kurz pro další učení (ve formě individuálních lekcí či navazujícího skupinového kurzu- dle dohody).  
    

   Letní hudební angličtina (ČB)
   LÉTO 2017
   6.tř.ZŠ-2.roč.SŠ
   10.7.-14.7.
   9:00-12:30
   20 x 45min
   2200,-

   Letní kurz angličtiny pro děti (ZŠ/SŠ). Ke správnému létu rozhodně patří hudba, pohoda a legrace... tak proč to všechno nespojit a nevyužít ve svůj prospěch? Poslouchej hudbu, poznej nové přátele, piluj angličtinu a ještě si užij fajn zábavu. Pomůžeme Ti s celkovým rozvojem Tvých jazykových schopností... poslech, rozbor gramatických struktur, pochopení kontextu, nová slovní zásoba, konverzace, upravování a psaní textů... to vše na základě písniček, které se Ti líbí. Uč se tak, jak Tě to baví! Max 6 ve skupině.

   Maturita v září (ČB)
   LÉTO 2017
   maturanti 2017
   21.8.-25.8.
   10:30-12:00
   10 x 45min
   1400,-

   Intenzivní příprava maturantů na didakťák (čtení a poslech) a psaní. Tento přípravný týden Tě určitě posune o významný kus blíže ke zdárnému cíli. Obsah kurzu je uzpůsoben úrovni i požadavkům závěrečné zkoušky a vychází z materiálů pro tento účel určených. Vše si nanečisto vyzkoušíš, projdeš si potřebnou gramatiku i testy. Upevníš si své znalosti i dovednosti, zjistíš, na co si dávat pozor u jednotlivých částí a zrychlíš se v jejich plnění. Dopiluješ potřebné, okoukneš taktiku a získáš zdravé sebevědomí. Max 8 ve skupině. PO-PÁ 10 x 45min výukových lekcí Příprava na ústní část maturity - formou individuální výuky/ výuky ve dvojici; v průběhu celých prázdnin nebo v delších časových blocích; dle dohody.  

   POprázdninové opáčko (ČB)
   LÉTO 2017
   5.-9.tř.ZŠ
   21.8.-25.8.
   8:30-10:00
   10 x 45min
   1250,-

   Naši milí mladí studenti, uvědomujeme si, že zářijový návrat do školních lavic nebývá vždy nejlehčí. Myslíme na Vás a rádi bychom Vám to alespoň trochu usnadnili. Pojďte s námi opět rozhýbat mozkové závity, zopakovat si slovní zásobu i gramatiku, doplnil mezery, rozmluvit se... a pak hurá do školy. Max 8 dětí ve skupině.  

   Příměstský tábor Pištín
   LÉTO 2017
   od 4 let
   7.8.-11.8.2017
   7:00 - 16:00
   5 x 9h
   1645,-

   PUTOVÁNÍ S KWAKEM! ... a kam se vydáme?

   Zavítáme na královský dvůr do historické Anglie - na Madagaskar za zvířátky - za pokladem do pohádky - raketou do vesmíru - za Indiány na Divoký západ. Kwakův příměstský tábor je určen dětem od 4 let, které si chtějí zařádit s angličtinou. Čeká je veselý program plný her, scének, pohybových i tvořivých aktivit, písniček i příběhů. Každý den je tématicky zaměřen. Slovní zásoba jednotlivých dnů se záměrně prolíná, proto mají děti možnost si užitou angličtinu dostatečně 'prožít'. Celý den probíhá v angličtině, včetně stolování, hygieny, odpočinkového lenošení, apod., děti tedy vnímají angličtinu v běžných a přirozených situacích. Max 16 dětí!!!

   Podmínky účasti na příměstském táboře

   • Termín konání tábora je 7.-11.8.2017, 7:00-16:00
   • Místo konání – prostory MŠ Pištín
   • Vedoucí – Lenka Ferenčíková, Štěpánka Honsová
   • Registrujte se zde,  poté bude na Vaši mailovou adresu zaslána přihláška a protokol o potvrzení lékaře.
   • Ranní příchod dětí 7:00-8:00.
   • Odpolední odchod dětí 15:30-16:00
   • Cena účasti na táboře je 1.645 Kč (v případě sourozenců -460 Kč z celkové částky)
   • Cena zahrnuje: celodenní program od 7:00 do 16:00 hodin, 9 hodin angličtiny denně, související materiály (výtvarné tvoření, sportovní aktivity, soutěže, odměny, učební materiály), stravování (obědy, celodenní pitný režim), dárek na uvítanou.
   Prosím o uhrazení částky na účet 27-5250280247/0100 a to nejpozději do 15.6. 2017. Při platbě, prosím, uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte (ve formátu DDMMRRRR), do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a místo konání tábora (Pištín).
   Zrušení rezervace po uhrazení ceny lze pouze v případě nemoci, a to po předložení lékařské zprávy. V takovém případě bude vrácena částka ve výši 1.045 Kč.
    
   • Před začátkem tábora je nutné odevzdat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Na případné možné zdravotní potíže (alergie, nutné podávání léků…) je potřeba upozornit pořadatele tábora předem.
   • Během táborových aktivit mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy určené pro vlastní prezentaci programu a tábora. Fotografie (případně videozáznamy) budou sloužit pouze k prezentaci, např. na internetových stránkách kvakat.cz
   • Stravování zajišťované pořadatelem tábora zahrnuje teplé obědy (polévka, hlavní jídlo, pití) a pitný režim po celý den. Svačiny si každé dítě přinese z domova. Časový prostor pro svačinu je vyhrazen dopoledne (tj. 8:30 – 9:00 hodin), případně i v průběhu dopoledních aktivit a odpoledne (tj. od 14:00 hodin). U nejmenších dětí a časů svačin bude pořadatel přihlížet jejich potřebám.
   • S sebou – vhodné oblečení a obuv (sportovní), jménem označená láhev na pití, přezůvky, pláštěnka, svačina.

   Příměstský tábor Netolice
   LÉTO 2017
   4-10 let
   17.7.-21.7.2017
   7:30 - 16:00
   5 x 8,5h
   1645,-

   PUTOVÁNÍ S KWAKEM! ... a kam se vydáme?

   Zavítáme na královský dvůr do historické Anglie - na Madagaskar za zvířátky - za pokladem do pohádky - raketou do vesmíru - za Indiány na Divoký západ. Kwakův příměstský tábor je určen dětem od 4 do 10 let, které si chtějí zařádit s angličtinou. Čeká je veselý program plný her, scének, pohybových i tvořivých aktivit, písniček i příběhů. Každý den je tématicky zaměřen. Slovní zásoba jednotlivých dnů se záměrně prolíná, proto mají děti možnost si užitou angličtinu dostatečně 'prožít'. Celý den probíhá v angličtině, včetně stolování, hygieny, odpočinkového lenošení, apod., děti tedy vnímají angličtinu v běžných a přirozených situacích. Max 16 dětí!!!

   Podmínky účasti na příměstském táboře

   • Termín konání tábora je 17.-21.7.2017, 7:30-16:00
   • Místo konání – prostory DS Pohoda, Netolice a bezpečné příměstské oblasti
   • Vedoucí – Lenka Ferenčíková, Štěpánka Honsová
   • Registrujte se zde,  poté bude na Vaši mailovou adresu zaslána přihláška a protokol o potvrzení lékaře
   • Ranní příchod dětí 7:30-8:00.
   • Odpolední odchod dětí 15:30-16:00
   • Cena účasti na táboře je 1.645 Kč (v případě sourozenců -460 Kč z celkové částky)
   • Cena zahrnuje: celodenní program od 7:30 do 16:00 hodin, 8 hodin angličtiny denně, 2 hodiny s rodilým mluvčím, související materiály (výtvarné tvoření, sportovní aktivity, soutěže, odměny, učební materiály), stravování (obědy, celodenní pitný režim), dárek na uvítanou.
   Prosím o uhrazení částky na účet 27-5250280247/0100 a to nejpozději do 15.6. 2017. Při platbě, prosím, uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte (ve formátu DDMMRRRR), do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a místo konání tábora (Netolice).
   Zrušení rezervace po uhrazení ceny lze pouze v případě nemoci, a to po předložení lékařské zprávy. V takovém případě bude vrácena částka ve výši 1.045 Kč.
    
   • Před začátkem tábora je nutné odevzdat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti. Na případné možné zdravotní potíže (alergie, nutné podávání léků…) je potřeba upozornit pořadatele tábora předem.
   • Během táborových aktivit mohou být pořizovány fotografie a videozáznamy určené pro vlastní prezentaci programu a tábora. Fotografie (případně videozáznamy) budou sloužit pouze k prezentaci, např. na internetových stránkách kvakat.cz
   • Stravování zajišťované pořadatelem tábora zahrnuje teplé obědy (zprostředkované restaurací Rychta- polévka, hlavní jídlo, pití) a pitný režim po celý den. Svačiny si každé dítě přinese z domova. Časový prostor pro svačinu je vyhrazen dopoledne (tj. 8:30 – 9:00 hodin), případně i v průběhu dopoledních aktivit a odpoledne (tj. od 14:00 hodin). U nejmenších dětí a časů svačin bude pořadatel přihlížet jejich potřebám.
   • S sebou – vhodné oblečení a obuv (sportovní), jménem označená láhev na pití, přezůvky, pláštěnka, svačina

   Prázdninový individuál
   LÉTO 2017
   termín dle dohody
   dle dohody
   330,-

   Čeká Tě zkouška, pohovor nebo jiná situace, na kterou potřebuješ být důkladně připraven? ...nebo se jen chceš přes léto více skamarádit s angličtinou a nejvíce Ti vyhovuje invididuální výuka? Nabízíme hravý letní kurz na míru, který Ti konečně pomůže zbavit se ostychu z mluvení a obav z dělání chyb, upevnit gramatiku, obohatit slovní zásobu a namotivovat k dalšímu studiu (nebo cokoliv potřebuješ)... Vhodné i pro dvojice (sdílená cena - 175,-/60min za každého). Od začátečníků po pokročilé. Přizpůsobíme se Tvým potřebám.

   • Domluv si svůj vlastní kurz 1 x 60min jednou týdně. Předplácí se vždy 5 lekcí dopředu.
   • Výuka probíhá v PÁ nebo dle dohody.
   • Možno i formou konverzace s rodilou mluvčí (příplatek 50Kč za lekci).

    Výuka přizpůsobená Tvým představám.

    Termín dle dohody.

   Tvůj kurz
   Individuál
   5-10 lekcí předem
   330,-/60min

   Čeká Tě zkouška, pohovor nebo jiná situace, na kterou potřebuješ být důkladně připraven/a? Nebo se Ti jen nehodí žádný z našich kurzů a vyhovovala by Ti spíše individuální výuka?

   • Obsah i termín kurzu bude přizpůsoben Tvým požadavkům a potřebám.
   • Možno i formou konverzace s rodilým mluvčím (příplatek 50Kč za lekci).
   • V případě většího počtu hodin za týden cena klesá.
   • Vhodné i pro dvojice (200,- každý).
   • Předplácí se vždy 5-10 lekcí dopředu.

   Konverzační individuál s rodilým mluvčím
   Individuál
   10 lekcí předem
   380,-/60min

   Nevyhovuje Ti školní výuka a chceš si jen tak anglicky popovídat v příjemném prostředí Tvé oblíbené kavárny či cukrárny? Konverzace s rodilým mluvčím Ti obohatí slovní zásobu, zlepší schopnost porozumění, pomůže zbavit se strachu z anglické komunikace a rozšíří vyjadřovací dovednosti.

   • Vhodné i pro dvojice (200,- každý).
   • Předplácí se vždy 10 lekcí dopředu.

    Nabízíme angličtinu pro nejmenší, žáky ZŠ a maturanty.

    Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů', ze kterých musí mít dobré známky).

    Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou individuální/párové výuky s českou lektorkou či NOVĚ skupinovou výukou s rodilým mluvčím.

    V rámci individuální výuky poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálů k tomuto účelu určených.

    NOVĚ!!! nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty.

    Kurzy se konají v prostorách domu pro seniory Pohoda - přízemí, naproti kadeřnictví (bývalá cukrárna) nebo v Tržní 520.

    Den a čas konání některých kurzů - po dohodě.

   Angličtina pro předškoláky
   Netolice
   4-7 let
   únor - červen
   PO/ÚT 15:15-16:15
   17/19x60min
   1445,-/1615,-

   Tento kurz je určen předškoláčkům (5-7 let), kteří s angličtinou začínají. Je veden formou řízené hry, kdy se děti seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit,  a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

   • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
   • Max 8 dětí ve skupině.

   Angličtina pro malé školáky
   Netolice
   1.-2.tř. ZŠ
   únor - červen
   PO/ÚT 14:00-15:00
   17/19x60min
   1445,-/1615,-

   Tento kurz je určen malým školákům, kteří s angličtinou chtějí začít. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

   • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
   • Max 8 dětí ve skupině.

   Angličtina pro ZŠ/SŠ – doučko
   Netolice
   ZŠ/SŠ
   termín dle dohody
   60min
   250,-/individuál, 300,-/dvojice

   Naučíme... doučíme... procvičíme... vyzkoušíme... Nestačí Ti školní angličtina? Potřebuješ si upevnit znalosti, dohnat zameškanou školní látku, vše si procvičit, naučit se spousty nových slovíček, zlepšit anglické konverzování a ještě se k tomu pobavit? Tento kurz je určen právě Tobě. Pomůžeme Ti s tím.

   • Určeno pro jednotlivce či dvojice ze stejného ročníku.

   Konverzace s rodilým mluvčím (ZŠ)
   Netolice
   žáci ZŠ 
   ČT od 9.2.
   čas dle rozdělení do skupin
   15x60min
   cena dle počtu dětí ve skupině

   Konverzační hodiny s rodilým mluvčím (USA) jsou výborné pro všestranný jazykový rozvoj, hlavně pak pro rozvoj komunikačních dovedností. zlepšíte se v rychlém a spontánním reagování na dotazy, obohatíte si slovní zásobu, pokonverzujete na oblíbené téma, zahrajete si role-play-game, rozeberete text písničky a mnoho dalšího. Lektor se vždy přizpůsobuje potřebám a zájmům danné skupinky studentů. Max 5 studentů ve stupině.

   Praktická AJ pro dospěláky
   Netolice
   dospěláci
   od pol. února
   ÚT 16:30-17:30
   15x60min
   2250,- (4-6 ve skupině)

   Tento kurz je určen pro úplné či věčné začátečníky z řad dospěláků, kteří si chtějí osvojit anglický jazyk převážně z praktických důvodů... usnadnit si dorozumívání v běžných situacích při cestování, nebýt ztracený u filmu v originále, něco anglického si přečíst, pochytit obsah písniček nebo jen udržet krok se svými dětmi. V hodinách budeme trénovat komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata.

   Galerie

   Jak to u nás chodí…

   • Lenka, maminka

    Úžasná učitelka, super přístup k dětem, mohu jen doporučit 🙂

   • Pavel, 42 let

    Rodilá mluvčí je přátelská a velmi mi pomohla sbavit se strachu z mluvení. Při prvních hodinách to bylo trošku náročnější, ale stále se to zlepšuje a já zjišťuji jak moc mi to pomáhá nejen při hodinách s ní. V práci musím občas vyřizovat telefonáty v angličtině a to, co byl pro mě dřív horor, teď zvládám mnohem snáz. Dokážu už rychleji zareagovat a hlavně, angličtina mě už tolik nestresuje, ale naopak začíná bavit.

   • Lucka, 6.třída

    Doučování angličtiny se mi moc líbí. Hodiny jsou zábavné, procvičujeme to, co zrovna nejvíc potřebuji a moc mi to pomáhá se zlepšováním angličtiny ve škole. Určitě budu chodit i příští rok.

   • Libor, SŠ

   • Pája, 5.třída

    Líbí se mi učebna i přátelská atmosféra. Lektorka je fajn, mluví na nás jenom anglicky. My taky hodně mluvíme, hrajeme hry, zpíváme a vymýšlíme scénky. Je to legrace.

   • Kamila, maturantka

    Supr nalejvárna! Z maturity jsem měla velký strach, protože jsem v angličtině nikdy nijak nevynikala. Ale díky Lence jsem všechno stihla dohnat a nakonec vše v klidu zvládla. Díky.

   Partneři

   Spolupracujeme s těmito partnery:

   Kvákat.cz
   Address
   Riegrova 2709/63
   České Budějovice
   37001

   Kategorie:

   Vybraný kurz:

   Vaše jméno

   Vaše Příjmení

   Váš email

   Váš telefon

   Vaše Adresa

   Město

   PSČ