Výuka angličtiny pro děti a seniory
v Českých Budějovicích

Speacializace:

ANGLIČTINA PRO DĚTI ČESKÉ BUDĚJOVICE

Navštivte nás v Českých Budějovicích
 • Příjemné prostředí a neformální atmosféra
 • Kvalitní a připravení lektoři
 • Individuální přístup
 • Aktivní zapojení všech studentů do výuky
 • Hlavní slovo má student – lektor je mu oporou
 • Využívání komunikativní metody a metody TPR
 • Přirozená komunikace, názornost, gesta a mimika, pohyb a hudba ve výuce, příběhy a hry
 • Praktický a přirozený jazyk
 • Komplexnost výuky
 • Motivace k učení, budování kladného vztahu k anglickému jazyku a jeho kultuře
 • Radost z učení a pokroků

Moderní anglický klub Kwak v Českých Budějovicích je určen převážně dětem a mládeži (od 2 let do maturity), ale kurzy zde naleznou též starší věkové kategorie – senioři.
Nabízíme pestrý výběr kurzů orientovaných na všeobecný jazykový rozvoj, ale též hravou angličtinu pro nejmenší, tématicky zaměřené konverzační hodiny, lekce pro malé i větší čtenáře, přípravu na maturitu či sobotní kurzy.
Kurzy v jednotlivých liniích (aj pro nejmenší, konverzace, čtení, doučování) na sebe navazují, je tedy zajištěn jazykový vývoj od samého začátku až po úroveň maturity.
Najdete u nás příjemné rodinné prostředí, přátelskou neformální atmosféru a nízký počet studentů ve skupině umožňující individuální přístup.
Při tvoření obsahu kurzů se řídíme zásadou ‚jsem dobrý v tom, co mě baví!‘ Aby učení bylo pro studenty efektivní, musí je v prvé řadě zaujmout. Proto je naše výuka odlišná od většiny školních hodin. Klademe důraz na přirozené užití angličtiny a její praktičnost, pestrost výuky a zařazování aktivit blízkých dané věkové kategorii. Studenti nesedí pasivně v lavicích a neodříkávají učebnicový jazyk, u nás si angličtinu ‚prožijí‘. Během her, pohybu, role-play či tvořivých aktivit mají možnost si vyzkoušet a osvojit opravdový ‚živý‘ jazyk.

Kurz platíte až po vyzkoušení první hodiny

Po závazném přihlášení do kurzu každý student dostane dárek na uvítanou a svůj ‚anglický pas‘, ve kterém si odškrtává absolvované lekce a kde lektor hodnotí studentovu aktivitu během výuky (na základě čehož jsou studenti odměňováni drobnými dárky).

Ve školním roce 2016/2017 bude každé dva měsíce vycházet Kwakův časopis, na kterém se budou podílet všichni naši studenti. Bude plný dětských prací, fotek, interních informací a úkolů pro studenty. K zakoupení v našem klubu.

Poznejte Lektory

Kurzy jsou vedeny přátelskými, zodpovědnými a kreativními lektory, kteří mají s výukou angličtiny bohaté zkušenosti. Rádi Vám pomohou nejen s Vaším jazykovým rozvojem, ale též Vám ukážou cestu, jak se s angličtinou co nejvíce skamarádit a užívat si ji.

Ředitelka / Lektor
  Native speaker
   Native speaker

    Výuka angličtiny PRO NEJMENŠÍ

    České Budějovice

    Anglický klubík
    Celodenní anglický program
    Hravá angličtina
    Učíme se řízenou hrou
    Vnoučata s prarodiči
    Hrajte si a učte se spolu

    výuka angličtiny pro ZŠ/SŠ

    České Budějovice

    Doučování
    Naučíme, doučíme, procvičíme…
    Konverzace
    Rozvoj komunikačních dovedností
    čtenářský klub
    Čtení je super na rozvoj jazykových dovedností,

    Výuka angličtiny pro Seniory

    České Budějovice

    Začátečníci
    Nikdy není pozdě začít
    Mírně pokročilí
    Praktický jazyk
    Prarodiče s vnoučaty
    Hrajte si a učte se spolu
    KURZY

    NÁS angličtina baví – chceme, aby bavila i VÁS!

    • PRO NEJMENŠÍ
     2-7 let - České Budějovice
    • ZŠ/SŠ
     6 let-maturita - Č. Budějovice
    • SENIOŘI/DOSPĚLÁCI
     aj v každém věku - Č. Budějovice
    • NETOLICE
     Budějovická 159
    • PIŠTÍN
     Pištín 33
    • PRACHATICE
     Starokasárenská 192
    • INDIVIDUÁL
     nebo pro dvojice
    • AKCE
    • LÉTO 2018
     kurzy/tábor

     Děti vnímají cizí jazyk odlišným způsobem než dospělí. Nevadí jim, že někdo mluví jinak. Pokud mají možnost se s angličtinou setkat již v ranném věku a jsou vedeny správným způsobem, berou její učení jako zábavu, hru. Snadno se učí nápodobou a odposlechem, dokáží rychle pochytit rytmus a melodii. Vnímají jazyk jako celek, neřeší zbytečnosti a nezatěžují se gramatikou. Anglický jazyk si jednoduše osvojují stejným způsobem jako svůj jazyk mateřský.

     U předškolních dětí není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat', samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů', ze kterých musí mít dobré známky).

     Kurzy pro nejmenší jsou vedeny formou řízené hry. Volené aktivity jsou pestré, pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. Toto je základ pro budoucí studium, kdy děti již mají k jazyku kladný vztah, nepociťují  zábrany, nebojí se ho používat a komunikovat v něm. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

     Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

    AJ klubík
    Pro nejmenší
    2-3 roky
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    16x60min
    2048,-

    Tento kurz je určen těm nejmenším (2-3roky). Děti se seznamují s angličtinou pomocí veselých a hravých aktivit, se kterými se běžně setkávají a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, textů písniček apod.

    • děti s doprovodem rodiče (prarodiče apod.), který za dítě zodpovídá po celou dobu kurzu
    • max 6 dětí ve skupině

    Hravá AJ – začátečníci
    Pro nejmenší
    4-7 let
    27.9.-24.1.
    ST 15:45-16:45
    17x60min
    2176,-

    Tento kurz je určen předškolákům (4-7 let), kteří s angličtinou začínají. Děti se seznamují s angličtinou pomocí veselých a hravých aktivit, se kterými se běžně setkávají a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování').Jazyk si užívají všemi smysly a nastartují si tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, textů písniček apod.

    • max 8 dětí ve skupině

    Hravá AJ – navazující
    4-7 let (předškoláci)
    21.9.-25.1.
    ČT 15:45-16:45
    16x60min
    2048,-

    Tento kurz je určen předškolákům a prvňáčkům (4-7 let), kteří již absolvolali náš loňský kurz nebo jakýkoli jiný kurz AJ. Děti se učí angličtinu pomocí veselých a hravých aktivit, se kterými se běžně setkávají a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a nastartují si tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, textů písniček apod. max 8 dětí ve skupině

    Vnoučata s prarodiči
    Pro nejmenší
    Senioři, děti
    termín-
    dle dohody a naplnění kurzu
    16x60min
    3520,-

    Babičko, dědo, chcete obohatit svůj společně strávený čas s vnoučaty o něco nového? Domluvte se a přijďte se k nám pobavit! Angličtina se hodí vždycky a každému... tak přijďte vyzkoušet komu půjde lépe. Čekají Vás komunikativní a hravé lekce, které Vás zvednou ze židle a naučí spousty praktické angličtiny.

    • určeno pro 1 prarodiče + 1 vnouče (6-9 let) - začátečníci
    • max 5 dvojic v kurzu

     Kurzy pro žáky ZŠ a SŠ jsou rozděleny do třech hlavních kategorií.

     Doučování - pro ty, kterým angličtina ve škole nestačí, nezvládají vše tak jak by měli či chtěli a potřebují se jí tedy věnovat důkladněji. Max 4 ve skupině.

     Konverzace - pro ty, kteří si chtějí 'pospeakovat', vylepšit porozumění, vyjadřovací schopnosti a rozšířit slovní zásobu. Pomůžeme Ti zbavit se ostychu z mluvení, strachu z dělání chyb, rozmluvit se a umět zareagovat v běžných situacích. Hlavní slovo máš Ty! Max 6 ve skupině.

     Čtenářský klub - pro ty, kteří rádi čtou i ty, kteří si ke knize teprve hledají cestu a chtějí to zkusit i v Aj. Max 6 ve skupině.

     Angličtina v písničkách - pro ty, kteří mají rádi hudbu. Učení angličtiny na základě rozboru textů písní. Max 8 ve skupině.

     Velikou výhodou našich kurzů je to, že jsou studenti do skupin děleni nejen podle jazykové úrovně, ale též věku. Kurzy tedy mohou být plně přizpůsobovány konkrétním zájmům a potřebám dané věkové skupiny, obsah je pro studenty blízký, zábavný a výuka efektivní.

     Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

    Veselá AJ – začátečníci
    1.-2.tř. ZŠ
    27.9.-24.1.
    ST 17:00-18:00
    17x60min
    2176,-

    Tento kurz je určen malým školákům (1.-2. tř. ZŠ), kteří s angličtinou začínají. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a otázkám (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny. max 8 dětí ve skupině

    Veselá AJ – navazující
    1.-2.tř. ZŠ
    21.9.-25.1.
    ČT 17:00-18:00
    16x60min
    2048,-

    Tento kurz je určen malým školákům (1.-2. tř. ZŠ), kteří s angličtinou chtějí pokračovat a navázat na náš loňský kurz nebo na jakýkoliv kurz AJ pro děti.

    Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a otázkám (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny. max 8 dětí ve skupině

    Doučování angličtiny ZŠ/SŠ
    ZŠ/SŠ
    1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ, SŠ
    termín-
    dle dohody a naplnění kurzu
    15x60min
    2240,-

    Naučíme... doučíme... procvičíme... vyzkoušíme... Nestačí Ti školní angličtina? Potřebuješ si upevnit znalosti, dohnat zameškanou školní látku, vše si procvičit, naučit se spousty nových slovíček, zlepšit anglické konverzování a ještě se k tomu pobavit? Tento kurz je určen právě Tobě. Pomůžeme Ti s tím. Dělení do skupin dle tříd/ročníků - prosím, při registraci uved'te do poznámky.  

    Anglické odpoledne
    ZŠ-1.st./2.st.
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    15x2,5hod
    3960,-

    Je samozřejmé, že čím častěji jsou děti s angličtinou v kontaktu, tím snadněji osvojování probíhá a tím stálejší znalosti získávají. Proto zde máte možnost usnadnit svým potomkům práci s angličtinou tak, že s ní budou prožívat jednou týdně celé odpoledne. 2,5 hodinový anglický program, plný dobrodružství, pohybu, tvoření, her krátkých i celosemestrových zajistí Vašim ratolestem nejen přísum nevšedním zážitku, ale též angličtinu ve své přirozené komunikativní podobě. Max 16 dětí.  

    Konverzace s rodilým mluvčím – ZŠ
    ZŠ/SŠ
    5.-9. tř. ZŠ
    16x60min
    2790,-

    Kurz je rozdělen do tématických celků, což umožňuje studentům získat širší slovní zásobu a jazykové obraty k jednotlivým tématům. Dokáží se tak na dané téma snadněji a detailněji vyjádřit. Témata jsou volena tak, aby byla pro tuto věkovou kategorii blízká a užitečná. Opět tedy vycházíme z toho, co je pro děti v tomto věku nejběžnější (moje rodina a přátelé, život teenagerů v našem městě, volný čas, příroda a ekologie, angličtina v médiích, apod.). Jazyk je osvojovám prostřednictvím komunikace s rodilým mluvčím, diskuze, her, soutěžení, apod. na daná témata.  

    Konverzace s rodilým mluvčím – SŠ
    1.-4.- ročník SŠ
    16x60min
    2790,-

    Kurz je rozdělen do tématických celků, což umožňuje studentům získat širší slovní zásobu a jazykové obraty k jednotlivým tématům. Dokáží se tak na dané téma snadněji a detailněji vyjádřit. Témata jsou volena tak, aby byla pro tuto věkovou kategorii blízká a užitečná. Opět tedy vycházíme z toho, co je pro děti v tomto věku nejběžnější (moje rodina a přátelé, život teenagerů v našem městě, volný čas, příroda a ekologie, angličtina v médiích, apod.). Jazyk je osvojovám prostřednictvím komunikace s rodilým mluvčím, diskuze, her, soutěžení, apod. na daná témata.

    Songová angličtina
    ZŠ/SŠ
    5.tř.ZŠ-2.r.SŠ
    zahájení - dle naplnění kurzu
    ST 14:30-15:30
    17x60min
    2380,-

    Rád/a posloucháš písničky? Tak proč si tím neusnadnit učení angličtiny? Pomůžeme Ti s celkovým rozvojem Tvých jazykových schopností... poslech, rozbor gramatických struktur, pochopení kontextu, nová slovní zásoba, konverzace, upravování a psaní textů... to vše na základě písniček, které se Ti líbí.

    • Učte se tak, jak Vás to baví!
    • Možno přidat se i v průběhu roku.

    Maturita SOS
    maturanti
    termín-
    dle dohody a naplnění kurzu
    26x90min
    4900,-

    Kurz věnující se všestranné přípravě na maturitní zkoušku, který pomůže studentům upevnit potřebné znalosti a osvojit si taktiku pro snadnější zvládnutí jednotlivých částí. Obsah kurzu je uzpůsoben úrovni i požadavkům závěrečné zkoušky a vychází z materiálů pro tento účel určených. Jednotlivým částem zkoušky je věnován dostatečný časový prostor (dle potřeb studentů), umožňující každému vše si důkladně vyzkoušet, dopilovat a k maturitě pak jít s pocitem klidu a připravenosti.

    Čtenářský klub
    ZŠ/SŠ
    ZŠ/SŠ
    termín-
    dle dohody a naplnění kurzu
    15x60min
    2325,-

    Máš rád/a čtení? Tak proč to nezkusit anglicky? Čtení poutavého příběhu v angličtině Ti velmi pomůže s rozvojem jazykových dovedností. Je to úžasný způsob, jak si rozšířit slovní zásobu, okoukat jazykové struktury, vnímat užití zapeklitých anglických časů, naučit se vyvozovat z kontextu, přestat být 'otrokem překladů' a podpořit tak své anglické myšlení.... a navíc ten příjemný pocit úspěchu po přečtení knihy v originále... Tento kurz ale není omezen na pouhé sezení nad knížkou, je plný her, scének, tvoření a mnoha dalších doprovodných aktivit, které čtenářům přiblíží novou slovní zásobu, usnadní pochopení textu a udělají čtení zábavnějším.

    • Dělení do skupin dle úrovní.
    • Možno přidat se i v průběhu roku.

      Vždy je ten správný čas na angličtinu!

      Zajděte k nám na kávu, zvolte si své vlastní tempo a prožijte příjemný čas s angličtinou a novými přáteli.

      Kurzy jsou vedeny komunikativní metodou, zaměřeny na praktický jazyk.

      V kurzu pro začátečníky/pokročilé jsou využívány učebnice a mnoho dalšího podpůrného materiálu poskytovaného lektorem (učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu).

      Termíny konání kurzů mohou být pozměněny.

    Konverzace s rodilým mluvčím (dospěláci)
    ZŠ/SŠ
    ZŠ/SŠ
    termín-
    dle dohody a naplnění kurzu
    15x60min
    2325,-

    Potřebujete si oprášit či dopilovat angličtinu? Konverzační hodiny s rodilou mluvčí (USA) jsou výborné pro všestranný jazykový rozvoj, hlavně pak pro rozvoj komunikačních dovedností. zlepšíte se v rychlém a spontánním reagování na dotazy, obohatíte si slovní zásobu, pokonverzujete na oblíbené téma, zahrajete si role-play-game, rozeberete text písničky a mnoho dalšího. Lektor se vždy přizpůsobuje potřebám a zájmům danné skupinky studentů. Max 6 studentů ve skupině.

    Aj pro začátečníky
    Senioři
    Senioři
    termín- dle dohody a naplnění kurzu
    v dopoledních hodinách
    15x60min
    2025,-

    S angličtinou se dá začít v každém věku. Soustředíme se na praktičnost jazyka a konverzovat budete již od první hodiny. Přizpůsobíme se Vašim potřebám i tempu.

    • Max 6 osob ve skupině.

    Aj pro mírně pokročilé
    Senioři
    Senioři
    termín - dle dohody a naplnění kurzu
    v dopoledních hodinách
    16x60min
    2160,-

    Máte základní znalosti angličtiny a rádi byste v ní pokračovali? Přijďte to vyzkoušet k nám. Naše kurzy jsou přátelské, komunikativní, pestré a zábavné. Soustředíme se na praktičnost jazyka. Přizpůsobíme se Vašim potřebám i tempu.

    • Max 6 osob ve skupině.

    Aj pro prarodiče a vnoučata
    Senioři
    Senioři
    termín-
    dle dohody a naplnění kurzu
    16x60min
    3520,-

    Babičko, dědo, domluvte se s vnoučaty a přijďte se k nám pobavit! Chcete obohatit svůj společně strávený čas o něco nového? Angličtina se hodí vždycky a každému... Přijďte vyzkoušet komu půjde lépe. Čekají Vás komunikativní, hravé lekce, které Vás zvednou ze židle a naučí spousty praktické angličtiny.

    • Určeno pro 1 prarodiče + 1 vnouče (6-9 let) - začátečníci.
    • Max 4 dvojice v kurzu.

     Nabízíme angličtinu pro nejmenší, žáky ZŠ/SŠ a maturanty.

     Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů', ze kterých musí mít dobré známky).

     Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou individuální/párové výuky s českou lektorkou či skupinovou výukou s rodilým mluvčím.

     V rámci individuální výuky poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálů k tomuto účelu určených.

     NOVĚ!!! nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty.

     Kurzy se konají v prostorách domu pro seniory Pohoda - přízemí, naproti kadeřnictví (bývalá cukrárna) nebo v Tržní 520.

     Den a čas konání některých kurzů - po dohodě.

    Angličtina pro nejmenší
    Netolice
    3-4 roky
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Kurzy pro nejmenší jsou vedeny formou řízené hry. Děti se seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit, které jsou jim známé, a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.

    AJ pro předškoláky- začátečníci
    Netolice
    4-7 let
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen předškoláčkům (4-7 let), kteří s angličtinou začínají. Je veden formou řízené hry, kdy se děti seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit,  a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.

    AJ pro předškoláky – navazující
    4-7 let
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen předškolákům (4-7 let), kteří s angličtinou začali v loňském roce a přejí si pokračovat. Je veden formou řízené hry, kdy se děti seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit,  a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.
     

    AJ pro malé školáky- začátečníci
    Netolice
    1.-2.tř. ZŠ
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen malým školákům, kteří s angličtinou chtějí začít. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.

    AJ pro malé školáky – navazující
    1.-2.tř. ZŠ
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen malým školákům, kteří s angličtinou začali již loni a chtějí v ní pokračovat. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.

    Angličtina pro ZŠ/SŠ – doučko
    Netolice
    ZŠ/SŠ
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    60min
    250,-/individuál, 300,-/dvojice

    Naučíme... doučíme... procvičíme... vyzkoušíme... Nestačí Ti školní angličtina? Potřebuješ si upevnit znalosti, dohnat zameškanou školní látku, vše si procvičit, naučit se spousty nových slovíček, zlepšit anglické konverzování a ještě se k tomu pobavit? Tento kurz je určen právě Tobě. Pomůžeme Ti s tím.

    • Určeno pro jednotlivce či dvojice ze stejného ročníku.

    AJ pro třeťáky – navazující
    Netolice
    3.tř. ZŠ
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen letošním třeťákům, kteří s angličtinou začali již loni a chtějí v ní pokračovat. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny. Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min. Max 8 dětí ve skupině.

    Konverzace s rodilou mluvčí (ZŠ)
    Netolice
    žáci ZŠ 
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    15x60min
    cena dle počtu dětí ve skupině

    Konverzační hodiny s rodilým mluvčím (USA) jsou výborné pro všestranný jazykový rozvoj, hlavně pak pro rozvoj komunikačních dovedností. zlepšíte se v rychlém a spontánním reagování na dotazy, obohatíte si slovní zásobu, pokonverzujete na oblíbené téma, zahrajete si role-play-game, rozeberete text písničky a mnoho dalšího. Lektor se vždy přizpůsobuje potřebám a zájmům danné skupinky studentů. Max 6 studentů ve stupině.

    Konverzace s rodilou mluvčí (dospěláci)
    dospěláci
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    15x60min
    cena dle počtu studentů

    Potřebujete si oprášit či dopilovat angličtinu? Konverzační hodiny s rodilou mluvčí (USA) jsou výborné pro všestranný jazykový rozvoj, hlavně pak pro rozvoj komunikačních dovedností. zlepšíte se v rychlém a spontánním reagování na dotazy, obohatíte si slovní zásobu, pokonverzujete na oblíbené téma, zahrajete si role-play-game, rozeberete text písničky a mnoho dalšího. Lektor se vždy přizpůsobuje potřebám a zájmům danné skupinky studentů. Max 6 studentů ve skupině.

    Praktická AJ pro dospěláky
    Netolice
    dospěláci
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    2400,- (4-6 ve skupině)

    Tento kurz je určen pro úplné či věčné začátečníky z řad dospěláků, kteří si chtějí osvojit anglický jazyk převážně z praktických důvodů... usnadnit si dorozumívání v běžných situacích při cestování, nebýt ztracený u filmu v originále, něco anglického si přečíst, pochytit obsah písniček nebo jen udržet krok se svými dětmi. V hodinách budeme trénovat komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. Do poznámky v rezervaci uveďte- navazující (pro loňské studenty) / začínající (pro nové studenty)

     V naší nabídce najdete kurzy pro předškoláky, žáky ZŠ i dospěláky.

     Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů', ze kterých musí mít dobré známky).

     Výuka pro žáky základních škol je vedena formou doučování... doplnění potřebných znalostí a jejich prohloubení. Stále je kladen důraz na přirozené užití jazyka.

     Nabízíme i kurz praktické angličtiny pro dospělé studenty na úrovni začátečníků a pokročilých.

     Kurzy se konají v prostorách MŠ Pištín. 

     Den a čas konání kurzů - po dohodě.

    AJ pro předškoláky – začátečníci
    PIŠTÍN
    4-7 let
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen předškoláčkům (4-7 let), kteří s angličtinou začínají. Je veden formou řízené hry, kdy se děti seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit,  a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.
     

    AJ pro předškoláky – navazující
    Pistin
    4-7 let
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen předškolákům (4-7 let), kteří s angličtinou začali v loňském roce a přejí si pokračovat. Je veden formou řízené hry, kdy se děti seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit,  a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.
     

    AJ pro malé školáky – začátečníci
    Pistin
    1.-2. tř. ZŠ
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen malým školákům, kteří s angličtinou chtějí začít. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.
     

    AJ pro malé školáky – navazující
    PIŠTÍN
    1.-2. tř. ZŠ
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Tento kurz je určen malým školákům, kteří s angličtinou začali již loňský rok a chtěli by v ní pokračovat. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.

    Angličtina pro ZŠ – doučko
    PIŠTÍN
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1472,-

    Naučíme... doučíme... procvičíme... vyzkoušíme... Nestačí Ti školní angličtina? Potřebuješ si upevnit znalosti, dohnat zameškanou školní látku, vše si procvičit, naučit se spousty nových slovíček, zlepšit anglické konverzování a ještě se k tomu pobavit? Tento kurz je určen právě Tobě. Pomůžeme Ti s tím. Dělení do skupin podle tříd.

    Praktická AJ pro dospělé – začátečníci
    PIŠTÍN
    dospěláci
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1920,-

    Tento kurz je určen pro úplné začátečníky z řad dospěláků, kteří si chtějí osvojit anglický jazyk převážně z praktických důvodů... usnadnit si dorozumívání v běžných situacích při cestování, nebýt ztracený u filmu v originále, něco anglického si přečíst, pochytit obsah písniček nebo jen udržet krok se svými dětmi. V hodinách budeme trénovat komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata. Max 8 ve skupině.

    Praktická AJ pro dospělé – začátečníci (navazující)
    PIŠTÍN
    dospěláci
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1920,-

    Tento kurz je určen pro naše loňské začátečníky (jako navazující kurz) a jakékoliv částečné či věčné začátečníky z řad dospěláků, kteří si chtějí osvojit anglický jazyk převážně z praktických důvodů... usnadnit si dorozumívání v běžných situacích při cestování, nebýt ztracený u filmu v originále, něco anglického si přečíst, pochytit obsah písniček nebo jen udržet krok se svými dětmi. V hodinách budeme trénovat komunikační dovednosti, porozumění slyšenému i psanému slovu, osvojíme si užitečnou slovní zásobu a fráze a pokonverzujeme na praktická a aktuální témata.

    Praktická AJ pro dospělé – pokročilí (navazující)
    dospěláci
    termín-
    dle dohody
    16x60min
    1920,-

    Tento kurz je navazujícím kurzem pro naše loňské pokročilejší dospělé studenty nebo jakéhokoliv dospěláka, který již alespoň částečnou výukou aj prošel a své znalosti by si rád oprášil a obohatil. kurz je zaměřen převážně prakticky... cílem je dát studentům jazyk, který potřebují pro svůj běžný, každodenní, cestovatelský či pracovní život ... rozšířit jejich  komunikační dovednosti.

     V tomto školním roce se na Vás NOVĚ budeme těšit i V PRACHATICÍCH v prostorách Portusu Prachatice.

     Nabízíme angličtinu pro nejmenší, předškoláky, žáky ZŠ a maturanty.

     Pro předškolní děti a děti mladšího školního věku je výuka spíše hrou, při které mají možnost si jazyk začít přirozeně osvojovat. V tomto věku není cílem naučit je mluvit plynule anglicky. Jde spíše o to, aby se s jazykem seznámily, naposlouchaly si ho 'do zásoby' a poté ho samy mohly používat (stejně jako u osvojování mateřštiny - dítě musí mít nejdříve velký 'pasivní jazykový příjem'- musí slova mnohokrát slyšet a porozumět jim, než je schopno 'jazyk vyprodukovat' a samo aktivně používat). Je důležité, aby se naučily angličtinu vnímat jako samozřejmost, jako prostředek pro komunikaci (a nebrat ji později pouze jako jeden z mnoha 'otravných školních předmětů', ze kterých musí mít dobré známky).

     Výuka pro žáky základních škol a studenty středních škol je vedena formou doučování, konverzace s rodilou mluvčí, výukou vycházející z anglických oblíbených písniček či celého odpoledního anglického bloku.

     Poskytujeme i přípravu na maturitu. Učení je komplexní, věnující se všem částem této zkoušky a probíhá dle oficiálních materiálů k tomuto účelu určených.

     Nabízíme i kurz praktické angličtiny  či konverzace pro dospělé studenty.

     Kurzy se konají v prostorách domu pro seniory Pohoda - přízemí, naproti kadeřnictví (bývalá cukrárna) nebo v Tržní 520.

     Den a čas konání kurzů - po dohodě.

     Možnost hlídání dětí zatímco se rodiče vzdělávají!!!

    AJ klubík
    Prachatice
    2-3 roky
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    16x60min
    2048,-

    Tento kurz je určen těm nejmenším (2-3roky). Děti se seznamují s angličtinou pomocí veselých a hravých aktivit, se kterými se běžně setkávají a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, textů písniček apod.

    • děti s doprovodem rodiče (prarodiče apod.), který za dítě zodpovídá po celou dobu kurzu
    • max 8 dětí ve skupině
       

    AJ pro předškoláky
    Prachatice
    4-7 let
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    16x60min
    1840,-

    Tento kurz je určen předškoláčkům (4-7 let), kteří s angličtinou začínají. Je veden formou řízené hry, kdy se děti seznamují s angličtinou pomocí pestrých a hravých aktivit,  a při kterých se cítí dobře, což je důležité pro jejich celkovou pohodu a vnímání (písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní, 'maňáskování'). Jazyk si užívají všemi smysly a začíná tak proces osvojování. Děti se naučí rozumět široké škále slovíček, povelů, frází, písniček, apod. Začít s angličtinou již v ranném věku je pro ně velikou výhodou. Nejenom, že si osvojí určité základy a jazyk si takzvaně naposlouchají, ale hlavně si k němu budují vztah. Volené aktivity jsou pro děti blízké a zábavné. Zábavou se tedy stává i jazyk, který je při nich používán. To je důležité pro následující studium, kdy děti k jazyku již přistupují pozitivně, berou ho jako přirozenou věc a nebojí se ho používat. Proces učení pak postupuje mnohem efektivněji, rychleji a pro ně snadněji.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.
     

    AJ pro malé školáky
    Prachatice
    1.-2.tř. ZŠ
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    16x60min
    1840,-

    Tento kurz je určen malým školákům, kteří s angličtinou chtějí začít. Na děti čeká spousty veselých a hravých aktivit, díky kterým si osvojí širokou slovní zásobu, porozumí mnoha frázím, povelům a naučí se reagovat na jednoduché otázky. Čekají je písničky, říkanky, pohybové i tvořivé aktivity, hraní či 'maňáskování'. Jazyk si užívají v jeho přirozené podobě, získají k němu kladný vztah a efektivně tak nastartují svůj proces učení angličtiny.

    • Kurz probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách -60min.
    • Max 8 dětí ve skupině.
     

    Angličtina pro ZŠ/SŠ – doučko
    Prachatice
    1.st.ZŠ/2.st.ZŠ
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    15x60min
    2025,-

    Naučíme... doučíme... procvičíme... vyzkoušíme... Nestačí Ti školní angličtina? Potřebuješ si upevnit znalosti, dohnat zameškanou školní látku, vše si procvičit, naučit se spousty nových slovíček, zlepšit anglické konverzování a ještě se k tomu pobavit? Tento kurz je určen právě Tobě. Pomůžeme Ti s tím.

    Konverzace s rodilou mluvčí (ZŠ, SŠ)
    Prachatice
    ZŠ/SŠ
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    16x60min
    3200,-

    Konverzační hodiny s rodilou mluvčí (USA) jsou výborné pro všestranný jazykový rozvoj, hlavně pak pro rozvoj komunikačních dovedností. zlepšíte se v rychlém a spontánním reagování na dotazy, obohatíte si slovní zásobu, pokonverzujete na oblíbené téma, zahrajete si role-play-game, rozeberete text písničky a mnoho dalšího. Lektorka se vždy přizpůsobuje potřebám a zájmům danné skupinky studentů. Max 6 studentů ve skupině. Dělení do skupin dle věku.

    Konverzace s rodilou mluvčí (dospěláci)
    Prachatice
    dospěláci
    termín
    - dle naplnění kurzu
    16x60min
    3520,-

    Potřebujete si oprášit či dopilovat angličtinu? Konverzační hodiny s rodilou mluvčí (USA) jsou výborné pro všestranný jazykový rozvoj, hlavně pak pro rozvoj komunikačních dovedností. zlepšíte se v rychlém a spontánním reagování na dotazy, obohatíte si slovní zásobu, pokonverzujete na oblíbené téma, zahrajete si role-play-game, rozeberete text písničky a mnoho dalšího. Lektor se vždy přizpůsobuje potřebám a zájmům danné skupinky studentů. Max 6 studentů ve skupině.

    Songová angličtina
    Prachatice
    ZŠ/SŠ/dospěláci
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    15x60min
    2175,-
    Rád/a posloucháš písničky? Tak proč si tím neusnadnit učení angličtiny? Pomůžeme Ti s celkovým rozvojem Tvých jazykových schopností... poslech, rozbor gramatických struktur, pochopení kontextu, nová slovní zásoba, konverzace, upravování a psaní textů... to vše na základě písniček, které se Ti líbí.
    • Učte se tak, jak Vás to baví!
    • Pro středně-pokročilé/pokročilé.
    • Možno přidat se i v průběhu roku.
    • Max 6 ve skupině.
    Anglické odpoledne
    ZŠ/SŠ
    termín-
    dle naplnění kurzů a dohody
    15x2,5 hod
    3975,-

    Je samozřejmé, že čím častěji jsou děti s angličtinou v kontaktu, tím snadněji osvojování probíhá a tím stálejší znalosti získávají. Proto zde máte možnost usnadnit svým potomkům práci s angličtinou tak, že s ní budou prožívat jednou týdně celé odpoledne. 2,5 hodinový anglický program, plný dobrodružství, pohybu, tvoření, her krátkých i celosemestrových zajistí Vašim ratolestem nejen přísum nevšedním zážitku, ale též angličtinu ve své přirozené komunikativní podobě. Česká a rodilá mluvčí. Max 16 dětí.  

    Maturita SOS
    Maturanti
    termín-
    dle naplnění kurzu a dohody
    20x90min
    4200,-

    Kurz věnující se všestranné přípravě na maturitní zkoušku, který pomůže studentům upevnit potřebné znalosti a osvojit si taktiku pro snadnější zvládnutí jednotlivých částí. Obsah kurzu je uzpůsoben úrovni i požadavkům závěrečné zkoušky a vychází z materiálů pro tento účel určených. Jednotlivým částem zkoušky je věnován dostatečný časový prostor (dle potřeb studentů), umožňující každému vše si důkladně vyzkoušet, dopilovat a k maturitě pak jít s pocitem klidu a připravenosti.

     Výuka přizpůsobená Tvým představám.

     Termín dle dohody.

    Tvůj kurz
    Individuál
    termín-
    dle dohody
    5-10 lekcí předem
    330,-/60min

    Čeká Tě zkouška, pohovor nebo jiná situace, na kterou potřebuješ být důkladně připraven/a? Nebo se Ti jen nehodí žádný z našich kurzů a vyhovovala by Ti spíše individuální výuka?

    • Obsah i termín kurzu bude přizpůsoben Tvým požadavkům a potřebám.
    • Možno i formou konverzace s rodilým mluvčím (příplatek 50Kč za lekci).
    • V případě většího počtu hodin za týden cena klesá.
    • Vhodné i pro dvojice (200,- každý).
    • Předplácí se vždy 5-10 lekcí dopředu.

    Konverzační individuál s rodilým mluvčím
    Individuál
    všichni
    termín-
    dle dohody
    10 lekcí předem
    380,-/60min

    Nevyhovuje Ti školní výuka a chceš si jen tak anglicky popovídat v příjemném prostředí Tvé oblíbené kavárny či cukrárny? Konverzace s rodilým mluvčím Ti obohatí slovní zásobu, zlepší schopnost porozumění, pomůže zbavit se strachu z anglické komunikace a rozšíří vyjadřovací dovednosti.

    • Vhodné i pro dvojice (200,- každý).
    • Předplácí se vždy 10 lekcí dopředu.

     Připravujeme různé AKCE s angličtinou- odpolední, víkendové, přespávací, svátkové, apod., které se budou konat v průběhu celého školního roku. Proto nás SLEDUJTE...

     Žijeme anglicky i o prázdninách!!! ... Letošní léto se moc povedlo!!! ... a tak se již těšíme na další prázdninové řádění (2018)! OPĚT PŘIPRAVUJEME příměstské tábory plus letní kurzy AJ.

    Galerie

    Jak to u nás chodí…

    • Lenka, maminka

     Úžasná učitelka, super přístup k dětem, mohu jen doporučit 🙂

    • Pavel, 42 let

     Rodilá mluvčí je přátelská a velmi mi pomohla sbavit se strachu z mluvení. Při prvních hodinách to bylo trošku náročnější, ale stále se to zlepšuje a já zjišťuji jak moc mi to pomáhá nejen při hodinách s ní. V práci musím občas vyřizovat telefonáty v angličtině a to, co byl pro mě dřív horor, teď zvládám mnohem snáz. Dokážu už rychleji zareagovat a hlavně, angličtina mě už tolik nestresuje, ale naopak začíná bavit.

    • Lucka, 6.třída

     Doučování angličtiny se mi moc líbí. Hodiny jsou zábavné, procvičujeme to, co zrovna nejvíc potřebuji a moc mi to pomáhá se zlepšováním angličtiny ve škole. Určitě budu chodit i příští rok.

    • Libor, SŠ

    • Pája, 5.třída

     Líbí se mi učebna i přátelská atmosféra. Lektorka je fajn, mluví na nás jenom anglicky. My taky hodně mluvíme, hrajeme hry, zpíváme a vymýšlíme scénky. Je to legrace.

    • Kamila, maturantka

     Supr nalejvárna! Z maturity jsem měla velký strach, protože jsem v angličtině nikdy nijak nevynikala. Ale díky Lence jsem všechno stihla dohnat a nakonec vše v klidu zvládla. Díky.

    Partneři

    Spolupracujeme s těmito partnery:

    Kvákat.cz
    Address
    Riegrova 2709/63
    České Budějovice
    37001

    Kategorie:

    Vybraný kurz:

    Vaše jméno

    Vaše Příjmení

    Váš email

    Váš telefon

    Vaše Adresa

    Město

    PSČ